طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند

طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند

بیرجند در قالب pdf و در 85 صفحه این مجموعه یکی از کامل ترین مجموعه در معرفی و شناخت و طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند می باشد

دانلود طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند

طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند محله چهار درخت بیرجند

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7544 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

 طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند در قالب pdf و در 85 صفحه 

این مجموعه یکی از کامل ترین مجموعه در معرفی و شناخت و طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

 گام اول: انتخاب محدوده طراحی ، تعیین حوزه های تاثیرگذار و تدوین بیانیه چشم انداز

 الف: انتخاب محدوده طراحی:

 تاریخچه پیدایش محله

 ب: تعیین حوزه های تاثیرگذار(حوزه بلافصل و مداخله مستقیم)

 ج:تدوین بیانیه چشم انداز :

 گام دوم : بررسی و شناخت مطالعات پایه مورد نیاز در حوزه مداخله مستقیم

 مطالعات تصاویر ذهنی:

 الف- مطالعه و بررسی تصویر ذهنی از شهروندان از محدوده براساس امکان حضور در فضای مطالعاتی :

 ب-نحوه رابطه ی بین ساکنین و فضا

ج_ نقش محدوده در روزهای خاص ، تاثیر در جذب جمعیت

مطالعات اقتصادی ، اجتماعی:

 آسیب شناسی اجتماعی محدوده مورد مطالعه

 پاتوق

 شناسایی مراجعین به سایت و دسته بندی آنها

 جدول ساختار سنی و جنسی مراجعین

 بررسی وضعیت و ابعاد خانوار

 مطالعات کاربری اراضی:

 بررسی کاربری اراضی ,نقش وعملکردورابطه بین کاربری ها:

  توده و فضا

 بررسی کیفیت ابنیه در سطح محله چهاردرخت:

 بررسی قدمت ابنیه در سطح محله چهار درخت:

 فضاهای باز موجود در محله چهار درخت:

 مطالعات ترافیک و حمل و نقل و زیرساختها:

 سلسله مراتب راهها:

 پارک وسایل در وضع موجود:

  بررسی تیرهای چراغ برق درمحله:

 مطالعات اقلیمی ، طبیعی و آلودگی های زیست محیطی:

 مطالعات طراحی شهری:

 شناسایی فضاهای با ارزش و کریدورهای بصری

معرفی عناصر ارزشمند محله

مسجد جامع چهاردرخت

خانه آراسته (دوره قاجاریه)

خانه پردلی (دوره قاجاریه)

مدرسه شوکتیه(دوره قاجاریه)

 آرامگاه خواجه خضر

 حسینیه نواب

 کریدورهای بصری و محور دید

 شناسایی تضادها،تجانس و یا تقابل بین ظاهر و عملکرد فضاهای موجود

 بررسی دانه بندی قطعات و توده و فضا

جدول swot مطالعات تصویر ذهنی

 ام چهارم: تدوین راهبردهای برنامه کالبدی در حوزه دخالت مستقیم

تدوین راهبردهای برنامه کالبدی

راهبرد نظام دسترسی

 نظام عملکردی وکاربری

 نظام منظر عینی

 

نظام منظر ذهنی

 میدان محلی:

 وضعیت سواره در میادین محلی:

 توقعات موردی از میدان محلی:

 آرامش:

 خودمانی بودن:

 ضوابط طرح بهسازی و نوسازی میدان محلی:

گام پنجم: ارائه طرح جامع 3 بعدی از سایت مطالعاتی

ارائه طرح کالبدی در حوزه دخالت مستقیم بر اساس ارکان زیر:

شبکه راههای پیشنهادی و نحوه دسترسی به آن

طرح کف و محوطه سازی – بدنه ها و جداره ها

جانمایی مبلمان شهری در سایت

پوشش گیاهی، نوع و محل

تامین روشنایی

جزئیات و نوع مصالح (رنگ بافت و … )

طرح های پیشنهادی بهسازی و مرمت محله چهار درخت

 

دانلود طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند